Algemene Voorwaarden

Contactgegevens:

Fiets Centrum Hoofddorp
Adres: Kruisweg 951 2132CD Hoofddorp
Telefoon: 0235553892
E-mail: Info@fietscentrumhoofddorp.nl
KVK-nummer: 71936939
BTW-nummer: NL858912430B01

Welkom bij FietsCentrum Hoofddorp! Wij danken u voor uw keuze om van onze diensten gebruik te maken. Hieronder treft u onze zakelijke algemene voorwaarden aan, die van toepassing zijn op al onze aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen. Door gebruik te maken van onze diensten en producten, stemt u in met deze voorwaarden.

1. Definities

1.1. Fiets Centrum Hoofddorp: Hiermee wordt bedoeld de onderneming gevestigd aan het opgegeven adres, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 34054440.

1.2. Klant: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Fiets Centrum Hoofddorp.

1.3. Producten: Alle goederen en diensten die door Fiets Centrum Hoofddorp worden aangeboden, waaronder scooters, accessoires, reparaties en onderhoudsdiensten.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende de aangegeven termijn.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand na bevestiging van een bestelling door Fiets Centrum Hoofddorp.

4. Prijzen en Betaling

4.1. De vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

4.2. Betaling dient te geschieden op de aangegeven wijze tijdens het bestelproces.

5. Levering en Verzending

5.1. Fiets Centrum Hoofddorp streeft naar tijdige levering, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen.

5.2. Risico van beschadiging en verlies van producten gaat over op de Klant bij levering.

6. Retourneren, Garantie en Duur

6.1. Klanten hebben het recht om binnen 7dagen na ontvangst van de bestelling de overeenkomst te ontbinden en producten te retourneren.

6.2. Op geleverde producten geldt een garantie van 1 jaar tegen fabricagefouten.

6.3. De duur van de overeenkomst voor periodieke levering van producten en diensten wordt aangegeven tijdens het bestelproces.

7. Klachten

7.1. Klachten dienen binnen 7dagen na constatering schriftelijk te worden gemeld aan Fiets Centrum Hoofddorp.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van Fiets Centrum Hoofddorp is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

9. Toepasselijk Recht en Geschillen

9.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Fiets Centrum Hoofddorp is gevestigd.

10. Privacyverklaring

Lees onze privacyverklaring, klik hier.

Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld op 24 februari 2024.